Inschrijven

Aanmeldingsformulier BC Alert

Het betreft een:
 seniorlid (maandag en donderdag) seniorlid (alleen donderdag)

 per jaar per automatische incasso

Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon:
E-mail:
Geslacht:  M V
Geboortedatum:
Datum aanmelding:

Bankrekening: (IBAN)
Opnaam van:
Adres:
Postcode/Plaats:
Datum:

Afzeggen dient schriftelijk of middels email te geschieden.
Dit formulier binnen twee weken inleveren bij bestuursleden van badmintonvereniging Alert of gescand naar E-mailadres ledenbeheer: haarspit3@planet.nl