Inschrijven

Aanmeldingsformulier BC Alert

Het betreft een:
 seniorlid (maandag en donderdag) seniorlid (alleen donderdag) Ik krijg korting omdat mijn partner of iemand anders uit mijn gezin al lid is (kortingslid)

Ik kies voor betaling:
 per jaar per kwartaal per automatische incasso via facturering
Bij betaling per jaar en/of incasso krijg je korting (kan oplopen tot 12 euro per jaar)

Achternaam:
Voornaam:
Adres:
Postcode/plaats:
Telefoon:
E-mail:
Geslacht:  M V
Geboortedatum:
Datum aanmelding:

Alleen invullen wanneer je per incasso betaald

Bankrekening: (IBAN)
Opnaam van:
Adres:
Postcode/Plaats:
Datum:

Afzeggen dient schriftelijk of middels email te geschieden.
Dit formulier binnen twee weken inleveren bij bestuursleden van badmintonvereniging Alert of gescand naar E-mailadres ledenbeheer: haarspit3@planet.nl