Contributie

Het seizoen loopt globaal van 1 september tot en met 31 mei. De startdatum valt altijd samen met de eerste schooldag van het basisonderwijs; de einddatum ligt daar dus ca. drie maanden voor. De einddatum wordt soms wat later gepland in overleg met de leden.

Het lidmaatschap dat is aangegaan wordt zonder opzegging stilzwijgend verlengd. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester voor 31 augustus. Daarna ben je automatisch voor het volgende seizoen weer lid en dus betalingsplichtig!! Bepalingen hierover staan in het huishoudelijke reglement van de club. Inzage is mogelijk, vraag tijdens de speeltijden aan één van de bestuursleden.

Contributie senior donderdag jaar: € 89

Contributie senior donderdag en maandag jaar: € 128

De contributie zal met ingang van 1 september 2023 jaarlijks per incasso worden geïnd.