Herverkiezingen nieuw bestuur

Herverkiezingen nieuw bestuur

Beste leden,

Het bestuur van een vereniging is belast met het besturen van de vereniging en is als zodanig eindverantwoordelijk voor het voortbestaan van de vereniging. Op grond van de wet moet het bestuur uit minimaal drie bestuursleden bestaan, namelijk een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Voor de meesten van ons bestuur wordt nu de tijd om na meer dan 10 jaar de verantwoordelijkheid  over te dragen aan  anderen van onze vereniging. Gevraagd wordt om met ingang van het nieuwe seizoen de vereniging voort te zetten met een nieuw bestuur.

 Leden die naar voren stappen of die het leuk vinden om de taken over te willen nemen, zullen wij  informeren wat die taken inhouden.

In de ALV van het nieuwe seizoen zal het nieuwe bestuur bij stemming worden  gekozen in overeenstemming statuten BC Alert.

Met vriendelijke groet,